Menu

Samarbejde med andre klubber

Formålet med samarbejdpolitikken er at fastlægge retningslinjer for foreningens formål og hensigt med samarbejde med andre klubber samt retningslinjer for økonomi og øvrige betingelser for samarbejdet.

Ingen enkeltperson i B1938 kan indgå forhandlinger om aftale om fælleshold, uden dette på forhånd er godkendt af B1938’s bestyrelse og meddelt skriftligt eller pr. e-mail til den påtænkte samarbejdspartners bestyrelse.

Alle aftaler om fælleshold, hvor B1938 er den ene part, må kun gælde for en periode af ét år, og skal genforhandles én gang årligt.

B1938’s mål er at være i stand til at stille hold i alle rækker, hvor foreningen har medlemmer. Såfremt det ikke er muligt for foreningen selv at stille hold i alle rækker, eller sportslige forhold taler herfor, er det foreningens mål at indgå i samarbejde med andre klubber, primært i Guldborgsund Kommune, således at klubbens medlemmer fortsat har mulighed for at deltage i turneringer med hold.

Ved indgåelse af samarbejdsaftaler er det foreningens generelle politik, at økonomiske forhold fordeles mellem parterne, enten ligeligt eller i forhold til antal deltagere fra den enkelte klub. Det er ligeledes foreningens politik, at træning og kampe bør fordeles ligeligt på parternes anlæg/faciliteter. Frasigelse af brug af foreningens anlæg/faciliteter/hjemmebane må principielt ikke indgå i en samarbejdsaftale.

Der skal altid udarbejdes en skriftlig aftale mellem berørte parter, under hensyntagen til de af unionerne fastlagte regler. Aftalen skal godkendes af bestyrelsen i B1938.

Luk