Menu

Formandens beretning for 2017

Fodboldafdelingen.

Vores Herre Serie 3 var nr. 3 i forårsturneringen og nr. 2 i efterårsturneringen.

Børne- og ungdomsfodboldafdelingen har flere årgange ungdomshold i en tid med færre børn, der spiller fodbold på Lolland-Falster, så det er glædeligt for os at der kan fastholdes ca. det samme antal ungdomsmedlemmer.

Især de yngre årgange omkring alderen 6-8 år er der en del spillere – hovedsageligt drenge - der spiller fodbold.

På pigesiden er det lykkedes at samle 12-13 piger i 10-11 års alderen.

Derudover, er der på drengesiden 5 årgange – fra årgang 2004 til 2008, hvor der i 2017 er startet samarbejde op med naboklubberne Listrup og Horbelev.

Træning og hjemmekampe er fordelt mellem de tre klubber efter gensidig aftale. Samarbejdet er taget godt imod af spillere og forældre fra alle tre klubber. For drengene har det været et løft både socialt og fodboldmæssigt. Der arbejdes på en fællestur i sommer 2018 til Søndersø Cup på Fyn. 

Vi har fået håndslag fra deres formand på at NFC ikke bruger div. stævner til at rekruttere hos omegnsklubberne.

Håndboldafdelingen.

For B1938’s håndboldafdeling var det desværre ikke muligt at fortsætte de 2 drenge ungdomshold fra vinteren før til efterårssæson 2017 pga. for få spillere. Der blev taget initiativ til håndbold for børn omkring 8-10 års alderen, men efter nogle uger var det ikke lykkedes at være nok, så det gav mening at fortsætte. Håndboldfitness, som er for alle aldre, er stadig i gang henover efterår/vinter hver tirsdag aften i Idestruphallen. Alle er velkomne.

Klubben.

Klubbens økonomi er presset som sædvanligt men stadigvæk sund, som det vil fremgå af kassererens beretning senere.

Det nye tag er ikke helt færdigt men vil blive færdiggjort i foråret 2018.

De to shelters foran loppehallen kan nu også tilbyde gæsterne et brusebad i et af vores omklædningsrum, hvor adgangen reguleres via et kodepanel hvor man skal have adgangskoden på SMS eller via mobil.

Der var som de seneste år vedtaget en mindre kontingentstigning i ungdomsafdelingen for 2017, samtidig med at vi har skåret i vores udgifter hvor det var muligt.

Ungdomsklubben er snart klar til at flytte ud af vores klubhus og ind i den nye ungdomsklub. De flytter ud når ungdomsklubben holder sommerpause.

Vi forventer ikke en tak fra kommunen…

 Sponsorafdelingen har atter gjort det godt, Sydfalsterkalenderen er stadig et aktiv og de faste sponsorer er rimelig trofaste. (Og aftalen med OK Benzin har også givet tilskud til klubben.

Fonden Tippens Legat

Fonden bestyrer arven fra Jan ’Tippen’ Rasmussen, der efterlod hele sin formue til B1938s ungdomsarbejde, og udbetalte også penge til B1938 i 2017.

Der har været ydet tilskud til bl.a. Kattegat cup i Grenå og udlandstur for de ældste ungdomsårgange. I efterårsferien 2017 var 29 drenge afsted til Costa Brava Cup i Barcelona.

Legatet og andre givere (STF, kommunen, sukkerfabrikkens Kultur -og  Erhvervsfond)

har også ydet tilskud til opførsel af en Multibane – en 40x20 meter bane med kunststofgræs og bander – som snarest i 2018, når vejret tillader det, opføres på B1938s anlæg mellem ”Stadion” og ”skolebanen”. Multibanen kan bruges af alle – både klubbens medlemmer, men også skolen, ungdomsklubben, børnehaven etc.

Alle medlemmer af B1938 opfordres til at komme med ansøgninger eller forslag til anvendelse, som man kan stile til formanden.

Ansøgningsfristen for midler til 2018 er i marts, men ingen dato er fastsat endnu.

Støtte- og forældreforeningerne.

Vi har igen i 2017 afholdt fællesmøde i november og drøftet sager af fælles interesse.

2017 var et aktivt år for os, vi havde mange fodboldaktiviteter og meget arbejde med fortsat at forbedre klubhuset.

Uden økonomisk støtte fra STF med støttekroner tjent ved loppemarkeder og andespil i november måned og bidrag fra FF optjent hovedsagligt ved det fantastiske lagkagestævne i januar og fastelavnsfesten i hallen. Uden disse midler havde vi ikke kunnet have en så aktiv klub.

Så endnu engang en stor tak til bestyrelser og medlemmer i begge foreninger for alt det i gør for ’38.

Opsummering.

Det har igen været et rigtig godt år for vores klub, hvor vi på mange områder er kommet i mål med de ting vi har satset på, så vi står faktisk stadig stærkt som forening.

Jeg ved godt at jeg gentager mig selv – men hver eneste år overvinder vi med held de svære betingelser for en mindre forening i udkanten af riget.

Vi kunne desværre ikke længere holde på Kim Lidström da han forståeligt nok har valgt at bruge mere af sin tid i sammen med sin familie og alle de kommende gæster i deres B&B.

Også tak til Rasmus Madsen og Christian Tjørnfelt.

Tak for at I turde gå med i bestyrelsen, selvom I ikke havde tiden. I er altid velkomne igen.

Afsluttende vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år

Og til allersidst vil jeg takke alle der ikke allerede er nævnt for at vi i fællesskab har bragt vores klub ind i endnu en sæson, i rimelig god og velforberedt stand. 

Carl Johansson, formand

Luk