Menu

Doping, narkotika og rusmidler

B1938 accepterer ikke anbefaling af, formidling af, handel med, fremskaffelse af eller indtagelse af nogen form for doping og rusmidler, herunder narkotiske stoffer.

Enhver omgang med dopingmidler er forbudt. Foreningen betragter rusmidler og narkotika på linje med dopingmidler, hvorfor enhver omgang med rusmidler under repræsentation af foreningen er forbudt. Tobak betragtes ikke som rusmiddel. – Se separat ryge politik herfor.

Ved overtrædelse af ovenstående tager bestyrelsen stilling til karantæne, bortvisning fra B1938’s anlæg, samt i grovere tilfælde evt. udelukkelse fra B1938.

B1938 henholder sig til gældende lovgivning på området.

 

Luk