Menu

Alkohol

Udskænkning af alkohol er, ifølge bevillingsloven, forbudt for personer under 18 år.

Det betyder, at personer under 18 år hverken kan købe eller få udskænket alkohol i klubhuset. Dog tillades udskænkning til denne gruppe medlemmer i forbindelse med lukkede arrangementer i klubben, hvis forældre/værge forinden har givet deres tilladelse.

Personer under 18 år, der repræsenterer foreningen, må ikke indtage alkohol.

Træner/ledere, der fungerer som chauffør for ungdomsspillerne ved kampe eller træning forventes at udvise ansvarlighed i forhold til indtagelse af alkohol. Ligeledes forventes forældre, der kører, at gøre det samme.

Ved overtrædelse af ovenstående tager bestyrelsen stilling til karantæne, bortvisning fra B1938´s anlæg, eller i grovere tilfælde udelukkelse fra B1938.

B1938 henholder sig til gældende lovgivning på området.

Luk