Menu

Formandens beretning for 2018

Fodboldafdelingen.

Seniorafdelingen startede 3. februar. vores Herre Serie 3 havde en god sæson og rykkede op i Serie 2. I efteråret har der været op til 20-24 spillere til træning.

Herre M40+ (Veteran 2) fik en 3. plads.
Herre M50+ (Masters) fik en 4. plads i holdfælledskab med VB.

Børne- og Ungdomsafdelingen Har haft mange aktiviteter:

I ungdomsafdelingen har klubben hold i flere årgange. Som de fleste ved er der generelt ikke mange børn, der spiller fodbold på Lolland-Falster. I B1938 har vi ca. det samme antal ungdomsmedlemmer som de foregående år. Der er ca. 30 børn op til ca. 8-9 år, der spiller fodbold i B1938. Det er vi rigtig glade for, og der er ydes et stort stykke arbejde fra trænere og holdleder med god hjælp fra forældre – FLOT! Derudover er der ca. 14-15 piger i årgang u11 og u12. Der forventes, et både 5 mands u11 hold og 8 mands u12 hold udendørs til forårssæsonen. Sammen med vores 2 samarbejdsklubber – Horbelev og Listrup – kører samarbejdet fortsat rigtig godt.  Der er fælleshold i u12 drenge (2 hold som 8 mands) u14 drenge og u16 drenge – (u14 og u16 er begge 11 mands). Dog er u16 drenge primært spillere fra B1938. Vi glæder os over samarbejdet, og det har kørt upåklageligt nu i snart 2 år!

3 drenge- og 1 pigehold (Sammen med HIF og LUIF) har været til Søndersø Cup på Fyn den 10. til 12. aug. 2018. Kørsel med bus. God forældreopbakning. Vi deltog også i pigernes Pinsecup.

LFBU har afholdt pigedag 2. sept. på 38’s baner. 40 piger fra forskellige klubber deltog.

Stor fremgang i medlemmer på de 6-8 årige

Bander i hal (indendørs til vinter) til de mindste – opgaven blev givet for forældrene for at bevare spilletiden.

Talent-samarbejde for de ældre årgange med NFC. Desværre kan NFC ikke tilbyde et 2. hold.

Vi fik ikke tildelt indendørs stævner i Idestrup Hallen denne sæson og det har DBU LF oplyst var en fejl.

Vi har så fået tildelt 3 stævner i hallen i denne vintersæson.

Klubben.

Klubbens økonomi er stadig presset som sædvanligt, men stadigvæk sund, som det vil fremgå af kassererens beretning senere.

Det nye tag på klubhuset er helt færdigt færdiggjort. En stor tak til Ole, Kim og Kaj for at være tovholdere og bygmestre.

Også en stor tak til Kajs trofaste traktor – den har været med fra den første spæde opstart af renoveringen af klubhuset til Multibanen var indviet.

Der er som de seneste år vedtaget en mindre kontingentstigning for 2019, samtidig med at vi har skåret i vores udgifter hvor det var muligt.

Vi har også deltaget i det årlige banemøde i marts i Toreby.

Peter Larsen er nu sponsoransvarlig, og har nye idéer.

Sydfalsterkalenderen er stadig et aktiv og de bestående sponsorer hænger på.

Fonden Tippens Legat

Fonden bestyrer arven fra Jan ’Tippen’ Rasmussen, der efterlod hele sin formue til B1938s ungdomsarbejde, udbetalte også penge til B1938 i 2018.

Der har været ydet tilskud til bl.a. Søndersø Cup i august og pigernes pinsecup.

Alle medlemmer af B1938 opfordres til at komme med ansøgninger eller forslag til anvendelse, som man kan stile til formanden.

Ansøgningsfristen for midler til 2019 for indgivelse af ansøgninger er senest den 18. marts 2019.

Støtte- og forældreforeningerne.

Vi har igen i 2018 afholdt fællesmøde i november og drøftet sager af fælles interesse.

2018 var et aktivt år for os, vi havde mange fodboldaktiviteter og meget arbejde med at blive færdige med Multibanen.

Den blev færdig og indviet lørdag den 30. juni i tidsrummet kl. 13.45 – 16.00.
Og derudover fejrede man også 75 års Jubilæumsfest for Idestrup idrætsplads. Støtteforenings Loppemarked og Late Night i Idestrup nød også godt af det gode vejr.

Uden økonomisk støtte fra STF med støttekroner tjent ved loppemarkeder og andespil i november måned og bidrag fra FF optjent hovedsagligt ved lagkagestævnet i januar med 115 deltagende hold og fastelavnsfesten i hallen. Uden disse midler havde vi ikke kunnet have en så aktiv klub.

Så endnu engang en stor tak til bestyrelser og medlemmer i begge foreninger for alt det i gør for ’38.

Opsummering.

Det har igen været et rigtig godt år for vores klub, hvor vi på mange områder er kommet i mål med de ting vi har satset på, så vi kan nu nyde at vi har et klubhus der i meget god stand, og opdateret med materialer med minmalt vedligehold.

Jeg ved godt at jeg gentager mig selv – men hver eneste år overvinder vi med held de svære betingelser for en mindre forening i udkanten af riget.

Afsluttende vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år.

Jeg har længe følt at jeg ikke kunne bidrage mere til 38’s fremtid – helt ærligt har jeg ikke haft hjertet med i det sidste år. Så jeg render desværre af pladsen i utide.

Jeg er helt sikker på at de bestående og nye kræfter i bestyrelsen vil passe på vores forening.

Og til allersidst vil jeg takke alle der ikke allerede er nævnt for at vi i fællesskab har bragt vores klub ind i endnu en sæson, i rimelig god og velforberedt stand.

Carl Johansson, formand

 

Luk