Menu

Pædofili og børneattester

For at ledere, trænere, medlemmer og forældre kan føle sig trygge ved aktiviteterne i foreningen, må der være visse retningslinjer på området. Politikken har det formål at beskytte såvel mod overgreb som mod uretmæssig omtale af udøvelse af overgreb. Foreningen finder både overgreb og omtale af overgreb meget alvorligt. Konsekvenserne for såvel ofre, overgriberen og uretmæssig omtale af påståede overgreb kan være så alvorlig, at det er radikalt ændrende for en persons livsforløb.

B1938 ønsker at sikre vores ungdomsspillere under 15 år mod seksuelle overgreb. Det skal først og fremmest ske gennem en aktuel, tæt og åben dialog mellem forældre, trænere og ledere, som vi opfordrer at alle bidrager til.

Dernæst benytter B1938 sig af den kontrolmulighed som cirkulæret om Bekendtgørelse af behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister § 36 giver for at kontrollere, hvorvidt trænere eller holdledere, der er i direkte kontakt med børn under 15 år, er anmeldt eller dømt for pædofili.

Bekendtgørelsen tillader klubben at tjekke, hvorvidt trænere og holdledere er anmeldt eller dømt for pædofili i form af blufærdighedskrænkelse eller deciderede seksuelle overgreb mod børn under 15 år. Der kan indhentes attest en gang årligt.

Ledere og trænere, såvel frivillige som lønnede, der beskæftiger sig med unge under 15 år i foreningens regi, skal godkendes af bestyrelsen. Der indhentes oplysninger i det kriminelle strafferegister om overgreb på børn og unge.

Drenge/mænd og piger/kvinder skal klæde om i separate omklædningsrum.

Trænere og ledere af det modsatte køn har kun adgang til et sådant omklædningsrum, når der er givet fornøden tid til omklædning, og der i god tid forud herfor er meddelt, at den/de pågældende ledere/trænere vil komme ind i omklædningsrummet.

Skader på børn under 15 år på torsoen mellem hals og lige over knæled må kun behandles af trænere/ledere af modsat køn, når andre voksne er til stede, eller når der er tale om akut førligheds- eller livstruende forhold. Spontane glædesudtryk herunder særligt omfavnelser må kun ske i offentlighed på banen/idrætspladsen.

Alle personer, der er tilknyttet B1938 opfordres til straks at rette henvendelse til foreningens bestyrelse ved mistanke om, omtale af, eller ved viden om overgreb på børn.

En konsekvent kontrol ud fra definerede og objektive kriterier bør medvirke til at skabe en fornemmelse af en vis tryghed i klubben. Kontrol af personer i DCK bør til gengæld ikke medvirke til at skabe en falsk trygheds fornemmelse, idet registret alene omfatter personer, der formelt er anmeldt eller dømt for pædofiliforhold.

Rent juridisk og praktisk skal de pågældende trænere og holdledere give skriftlig samtykkeerklæring, før DBU og de enkelte klubber må søge oplysninger på de pågældende i registret.

Vi skal meddele at samtlige trænere/ledere i ungdomsregi inden sæsonstart er blevet tjekket og ingen fremgår i Det Centrale Kriminalregister § 36. Såfremt der sker udskiftning i træner/leder-staben tjekkes disse naturligvis omgående.

Luk