Menu

Formandens beretning for 2022

Året 2022 begyndte i skyggen af endnu en omgang nedlukning som følge af covid 19, men vi kom heldigvis ikke ret langt hen i året før det lignede normale tilstande igen. Det har derfor overvejende været et år, hvor vi har kunnet genoptage både sportslige og sociale aktiviteter i klubben uden restriktioner. Så mit håb er nu at det er sidste gang jeg skal nævne Corona i en beretning.

Foreningen er lykkedes med fortsat at have en stabil medlemstilslutning på 53 børn og unge, 34 i herreseniorafdelingen og 20 modne mænd i veteran/masters. Dog er vores sportslige aktiviteter stadig baseret på en række solide samarbejder med andre klubber af samme størrelse. For de modne herrer betyder det et godt fællesskab med Væggerløse Boldklub. For børne-og ungdomsspillerne er det med LUIF.

Særligt vores stærke samarbejde med LUIF betyder rigtig meget for vores muligheder for at udvikle børne- og ungdomsfodbolden i de to klubber. Med nogenlunde samme antal børnespillere i LUIF har vi virkelig skabt et godt fælles trænings- og klubmiljø for en masse drenge og piger, som vi fortsat har ambitioner om at udvikle på. Det betyder også at vi bruger de sparsomme frivillige kræfter bedst mulig til gavn for alle parter. Det er bestyrelsens mål, at vores samarbejde med LUIF gøres så bredt som muligt for at kunne tilbyde vores medlemmer noget, der passer til alle aldre og køn. Det vil vi arbejde på også i det kommende år.

Jeg er derfor rigtig glad for, at vi i sommers blev godkendt som DBU Børneklub sammen med LUIF. Det er et kvalitetsstempel for det gode børnefodboldmiljø, og det forpligter os naturligvis til at leve op til DBUs børnesyn på en lang række områder i klubberne. Det har vi hele tiden fokus på, hvor vi bl.a. i årets løb har sendt stort set alle børnetrænere på C-trænerkursus og udpeget en børneudviklingstræner, som har det store ansvar at hjælpe og udvikle børnetrænere i deres opgaver. Vi er også godt i gang med at italesætte den måde vi kommunikerer vores børneklubmiljø, og det vil naturligvis være noget af en ændret tilgang i forhold til ”i gamle dage”; det gælder både for trænere og forældre.

Men hvordan så med fodbolden i året der gik? Ja, det har på mange måder været et spændende  år med op- og nedture.

Efter 1 ½ års ventetid var det endelig tid til at drengene fra årgang 2007 og trænerteamet kunne pakke kufferten og komme afsted på den udlandstur vi havde set frem og sparet op til i en del år. Det blev en fantastisk tur både socialt og sportsligt og den var al ventetiden værd. Drengene og vi voksne fik en oplevelse for livet, og det er en ting, som vi i klubben helt sikkert altid vil forsøge at tilbyde vores ungdomsspillere mindst én gang i løbet af deres tid i klubben.

Forårsturneringen kom godt i gang for alle hold. Vores eneste pigehold spillede endelig i deres egen årgang U12 i foråret, og vi havde desuden fælleshold for drengene i U11 og U12 samt U15. Alle holdene klarer sig generelt godt i de rækker de er tilmeldt i. Kun U15 drengene fik et hårdt forår efter Costa Brava Cup, hvor spillerne var noget slidte. Det sled på holdet og betød desværre, at holdet i efterårsturneringen var reduceret til et 8-mandshold, som hurtigt måtte trækkes ud.  De øvrige fælleshold for drengene kunne derimod melde til efterårsturnering i U11, U12 og U13 og de har alle spillet en flot efterårsturnering. Pigeholdet blev U13 og fik endelig prøvet kræfter med en række Sjællandske hold og de ligger fortsat højt i tabellen.

Det vigtigste for de her børne- og ungdomshold er dog ikke de sportslige resultater i turneringen men det sociale sammenhold på holdet og i klubberne. Det fik vi virkelig styrket i sommers da vi igen efter flere års pause kunne tage afsted til Kattegat Cup med en hel busfuld glade og forventningsfulde piger og drenge. Vi var afsted først og fremmest for at have det sjovt og så kom fodbolden i anden række – for de fleste! De store drenge kom for at vinde en pokal og det gjorde de så! Det bedste ved turen var dog at se den massive opbakning som holdene gav hinanden fra sidelinjen, lige fra de yngste til de ældste. Det giver gode oplevelser og skaber klub-ånd og fællesskaber, som vi tager med hjem til klubberne til hverdagen. Og tak til alle de forældre, som var rejst med og som også var med til at skabe den gode stemning og åndehuller for spillerne i løbet af turen.

Vi har også deltaget i en række lokale stævner, hvor særligt Safari Cup og Pinse Cup gav børnespillerne nogle gode fodbolddage i foråret. I efteråret har vi deltaget i forskellige DBU børnestævner, hvoraf vi selv var vært for det ene 5-mands stævne. Over 50 hold deltog på den temmelig varme dag og det gav travlhed i kiosken med en sjældent set omsætning.

På årets fodboldskole i LUIF lige inden sommerferien deltog der i alt 25 spillere heraf 5 piger fra vores klub. Det er dejligt at se at vi fortsat kan bakke så massivt op om fodboldskolen i vores samarbejdsklub. To af vores ungdomsspillere havde også takket ja til at blive trænerassistenter, og det er så vigtigt at der fortsat også kan findes nogen, der vil bruge en uges sommerferie på at gøre noget godt for børnene i klubberne.

Seniorernes år startede med en plads i oprykningsspillet til LF-serien, hvor der blev budt på nogle svære kampe. Drengene gav dog ikke op på forhånd og særligt bed de fra sig med en sejr på 4-2 i udekampen mod topholdet Tingsted, der på det tidspunkt ikke havde tabt en kamp. I efteråret har holdet ydet en stabil indsats og ligger p.t. på tredjepladsen med 6 point ned til næste hold og henholdsvis 2 og 6 point til anden- og førstepladsen. Det bliver spændende at følge med i forårssæsonen. Vi må dog konstatere, at det ikke har været muligt at holde et 8-mandshold kørende for de spillere, som ikke er med på serieholdet. Vi arbejder på at udvide samarbejdet med LUIF også på det her punkt, så der fremover vil være 11-mandshold i serie 3.    

Veteran og Masters spiller stabilt i hver deres række og det er godt at se at vi stadig kan holde fast i et tilbud for de mere modne spillere – også selvom kioskservicen ikke når tidligere niveau efter Ole lod sig pensionere.

I årets løb er det igen lykkedes at afholde en arbejdsdag i klubhuset. Det blev en renovering af belægning og indgang til omklædning 2, noget maling forskellige steder og andre opgaver. Vi er i øvrigt i gang med nogle forandringer af kiosken – ønskebrønden måtte vige for en ny og super god toaster og vi flytter lidt rundt på inventaret for at hjælpe på arbejdsgangene særligt ved store stævner. I efteråret slog et lyn ned i vores gamle måltavle og aflivede hjemmebaneholdets målscore! – det kan jo ikke gå, så der er indkøbt en ny digital model, som bliver opsat så snart der kan køres på anlægget. Vi vil også i gang med at se på renovering af loftet i klubhuset, af omklædninger og generelt en gennemgang af energiforbedringer i det gamle hus. Det kommer til at koste nogle penge i de kommende år.

Tilskud fra Forældreforeningen og fra Støtteforeningen, fra sponsorer samt de kommunale tilskud sikrer at vi kan holde kontingenterne på et rimeligt niveau samtidig med at vi kan tilbyde gode træningsforhold, turnerings- og stævnedeltagelse og fodboldture mv. for medlemmerne. De tilskud som ydes af vores to støtteforeninger er faktisk helt afgørende for vores aktivitetsniveau, så der skal herfra lyde en særlig tak til deres bestyrelser og frivillige for den indsats de yder for boldklubben.

Til de fremtidige renoveringer må vi dog se mod andre pengekilder. Bestyrelsen vil fremover bruge flere kræfter på at søge fondsmidler mv. til det formål. Derfor har vi i de forslag til vedtægtsændringer, som vi fremlægger senere på generalforsamlingen, også lagt vægt på vores almennyttige formål for vores lokalområde, så vi kan kvalificere os til uddeling.

Og så afslutningsvis lidt mere om frivillighed. Den store frivillighedsundersøgelse fra efteråret viser at frivilligheden er under pres. Det er desværre en tendens i samfundet og årsagerne er mange og forskellige. Det kan vi naturligvis også mærke her i klubben, hos vores to støtteforeninger og hos vores samarbejdsklub. Vi opfordrer jævnligt både forældre og lokale om at bidrage med nogle timer til forskellige opgaver, dog uden at det gør korpset ret meget større. Vi giver dog ikke sådan op og det vil være noget vi vil blive ved med at sætte fokus på, fordi det bliver en stadig større udfordring.

Det skal dog ikke forklejne den indsats de nuværende frivillige yder til mange forskellige opgaver, så jeg vil igen i år sige en kæmpestor tak til alle trænere og holdledere fra begge klubber for at få fodbolden til at rulle til gavn for så mange. Også tak til spillere og forældre for at vælge klubben til; vi skal fremover hjælpes ad med at leve op til vores mål om at være et fantastisk sted at spille fodbold. Tak til sponsorer samt Idestrup og omegn for jeres opbakning til klubben og de to støtteforeningers aktiviteter. Og fra mig personligt skal lyde en stor tak til den øvrige bestyrelse for et godt samarbejde og jeres store opbakning til mig og alle mine idéer. Så er det jo nemt at være formand i denne her klub.

Formand, Julie Isling Kurtzmann

Luk