Menu

Forretningsudvalgets beretning 2023

Med afsæt i den ekstra ordinære generalforsamling afholdt d. 24. oktober 2023 blev der nedsat et
forretningsudvalg bestående af Morten, Michelle, Per, Carl og undertegnede.
Forretningsudvalgets vigtigste opgave har været at varetage klubbens almindelige drift i henhold til
vedtægterne frem til denne ordinære generalforsamling.
Per og jeg havde kort efter generalforsamlingen i oktober et godt møde med 2 bestyrelsesmedlemmer fra
LUIF, hvor vi informerede kort om, hvordan den kommende tid så ud i B1938 frem til generalforsamlingen i
Februar måned.
Forretningsudvalget har afholdt 2 møder, hvor vi fik klarlagt, hvornår og hvordan forskellige opgaver skulle
løses. Som nævnt har vi kun skulle varetage klubbens alm. drift og ikke andet.
For at lette arbejdet for den kommende bestyrelse er alle opgaver lagt ind i et årshjul i kluboffice, således
det er mere overskueligt at overtage posterne i bestyrelsen.
Morten har haft travlt med sponsordelen, som han kort vil fortælle lidt om

På vegne af forretningsudvalget, 

Heidi Rygaard Dal

Luk