Menu

Formandens beretning for 2021

Det forgangne bestyrelsesår blev noget kortere end sædvanligt fordi vi først kunne afholde generalforsamling i slutningen af maj måned.

Og det blev igen et noget anderledes år på grund af coronaens fortsatte tilstedeværelse i alles hverdag. Men trods alt har vi stort set kunnet holde åbent og gang i de sportslige aktiviteter, også selvom vi fortsat har måttet skrue ned for de sociale aktiviteter.

Efterhånden har både klubfolk, spillere og forældre øvet sig i at navigere i de forskellige rammer og regler for håndteringen af coronaen, og det er mit indtryk at det har været med til at flytte fokus tilbage på sporten og grunden til at vi er her. Tak til alle for at bidrage til et mere normalt klubliv.

Fodbolden kunne derfor rulle nogenlunde normalt frem til sommerferien. Stævneaktiviteterne for de yngste spillere var dog fortsat meget begrænsede, men turneringerne blev afviklet nogenlunde normalt. Lige før sommerferien kunne vi igen sende en stor flok spillere afsted på årets fodboldskole (12 piger og 9 drenge) og fortsat bidrage til en succesfuld fodboldskole hos vores amarbejdsklub LUIF. Efter sommerferien startede efterårsturneringen og stævneaktiviteter op som vi normalt kender det dog med forskellige restriktioner for bl.a. tilskuere. Vi afholdt her i klubben et enkelt børnestævne med fin tilslutning – og det gav nogle ekstra kunder i årets første loppemarked i Støtteforeningen.

Vi har stadig en stabil medlemstilslutning på ca. 120 aktive spillere. Selvom vi desværre måtte konstatere, at U14-pigernes hold smuldrede efter sommerferien, så har der været god tilgang af nye spillere i de yngre årgange. Det har betydet at vi i efteråret har fået oprettet et hold for U6-U8 med et par nye trænere og et hold for U8-U10 piger med en gammel kending til erstatning for hans store piger. Der har dog manglet spillere i de alleryngste årgange, men trænerteamet Sivebæk gør en indsats for at få fat i nye spillere til den kommende sæson.

U11-U12-pigerne klarer sig igen godt spillemæssigt og har et fantastisk sammenhold også udenfor banen. Det er helt sikkert et hold vi vil glæde os til at følge og stor ros til trænere og holdleder for deres kæmpe engagement.

U8-U9-drengene er en ret stor flok på 16 spillere og de har været med til de fleste af de udbudte stævner. Her arbejder trænere og holdleder også utrætteligt på at drengene udvikler deres fodboldspil og får nogle gode oplevelser og sammenhold. Det er også et hold, som snart går i gang med samarbejdet med LUIF.

Og her har vi jo vist at samarbejde er den rigtige opskrift på et velfungerende klubliv for spillerne. De to drengehold træner nogenlunde samtidig på vores og LUIFs anlæg og har stor glæde af det. U10-U12 drengenes forbilleder er ikke nødvendigvis dem man ser i TV, men de lidt ældre drenge fra egne klubber: Der er styr på stilling og topscorer fra U15.

U11-U12-drengene har nu spillet 2 sæsoner i turnering og har klaret sig ret godt. Her er nogle af spillerne også med til talenttræning i NFC. Der er fra det ret store trænerteam også stor fokus på trivsel og socialt samvær, og vi håber at der er mulighed for mere af det når der forhåbentlig snart bliver bedre muligheder for at flere sociale aktiviteter og holdture.

U15-drengene står nok for den største sportslige præstation i året der gik. De afsluttede forårsturneringen med en sølvmedalje i Sjællandsmesterskabet efter en dramatisk finalekamp, ligesom de netop er nykårede LF-mestre i futsal. Det er et lille men sammentømret hold, der går på banen for hinanden. Det er resultatet af en hel del års solidt samarbejde på tværs af klubberne, og det er også det, der skal blive drivkraften fremad i de kommende år.

På seniorsiden ser vi nu ud til at have bidt os grundigt fast i serie 1 med 11-mandsholdet. 8-mandsholdet har været noget udfordret og har derfor desværre måttet aflyse en del kampe. Men stor ros til træner Rygaard for sit høje serviceniveau og sin tålmodighed. Han er helt sikkert en kæmpe del af succesen.

Veteran og superveteran har sammen med Væggerløse også god gang i de lidt ældre fodboldben. Her er resultaterne stabile men mon ikke også at det er 3. halvleg, som betyder mest her. Og det er jo det bedste ved spillet – at alle kan være med og der er plads til alt det sjove også.

For klubhusets vedkommende nåede vi at afholde en arbejdsdag i august. Den havde været længe udskudt igen pga. corona. Her dukkede både seniorspillere, børne- og ungdomsspillere med forældre op og gav huset og området en tiltrængt overhaling. Ole og Lars havde travlt med at skaffe mere mad og maling, men det var en virkelig god dag. Den håber vi at gentage snart.

I slutningen af året kunne Støtteforeningen igen afholde andespil og loppemarked og det var tiltrængt – meget velbesøgte arrangementer. Længe så det ud til at Forældreforeningen igen kunne afholde det traditionsrige lagkagestævne, som alle havde glædet sig til, men endnu en nedlukning hen over nytåret aflyste desværre planere. Også fastelavnstønderne overlever et år mere. Det har naturligvis haft stor betydning for de 2 foreningers økonomi og muligheder for at støtte klubbens arbejde, men vi er taknemlige for den støtte vi alligevel har fået. Det giver klubben en stabil og fornuftig økonomi. Så kæmpe tak til de to foreninger for støtte og for tro på bedre tider.

Til sidst kan jeg fortælle at vores efterhånden solide samarbejde med LUIF fremover bliver mere formaliseret. VI er i gang med en konkret aftale om at gøre samarbejdet endnu bredere og stærkere fremover. Der lægges fra begge klubbers sider mange kræfter i at få det til at lykkes til gavn for alle vores spillere både nu og i fremtiden.

Tak til samarbejdspartnere i alle former, sponsorer, trænere, holdledere, spillere, forældre, Idestrup og omegn for jeres opbakning til klubben.

På bestyrelsens vegne

Julie Isling Kurtzmann, formand

Luk