Menu

Formandens beretning for 2016

Fodboldafdelingen.

Vores ungdomsafdeling holder dampen oppe og er yderst velfungerende under ledelse af engagerede trænere og holdledere.

 • I 2016 har der været følgende hold/afdelinger:
 • Poder både, piger og drenge op til U8.
 • U9/10 piger.
 • U9/U10 drenge.
 • U11/U12/U13 drenge.
 • U14 drenge.
 • U15/U16 drenge.
 • Til og med U10 har holdene spillet kampe ved stævner.
 • Forår 2016 spillede drengeholdene i 8 mands rækker: U12 og U13
 • Efterår 2016: U13 drenge blev vinder af efterårsturneringen
 • Forår 2016 spillede U15 drengene i 11 mands rækker.
 • Efterår 2016: Drenge U14 og U16 spillede i 11 mands rækker.
 • U12 drenge deltog i Pinse Cup i Nykøbing F.
 • 5 ungdomshold var sommertur til Kattegat Cup i Grenå: Det var med deltagelse af U10 piger, U10 drenge, U13 drenge, U14 drenge og U16 drenge. En rigtig sjov og hyggelig tur som var godt sammenholdet på tværs af holdene. Tilskud til turen kom fra bl.a. B1938's forældreforening og "Tippens fond" - Tak for det.
 • Vores seniorafdeling er kommet på banen igen…
  De unge seniorer har formået at få en velfungerende afdeling med meget initiativrige unge mennesker op at stå. De er gået fra indendørs hyggebold i vinteren 2015/2016 til 8 mands udendørs forår 2016. Efterår 2016 spilede de i 11 mands serie 3.
 • De har i løbet af 2016 selv skaffet sponsorer til spilledragter og træningsdragter og fundet holdledere samt haft holdkammerater der har stået for deres træning. Derfor har klubben i samarbejder med holdet fra sæson 2017 ansat Thomas Rygaard som seniortræner. Thomas har i mange år været ungdomstræner i klubben og kender mange af de unge seniorer.
 • i 2016 har der også været veteranhold samt samarbejde med Væggerløse på Old boys og veteran masters

Håndboldafdelingen.

 • Afdelingen har det godt, trænere og holdledere gør et stort stykke arbejde og der har ikke været mangel på spillere på de to drenge-turneringshold vi har.
 • U12 drenge havde en god efterårs sæson, med en del vundne kampe, men efter jul er det gået lidt mere trægt, men de har ikke tabt modet.
 • Der har også været god kommunikation mellem NFH og os vedr. nogle træningskampe og vi skal nok også have lidt fælles træning på et tidspunkt.
 • U14 drenge har spillet nogle rigtig gode kampe, og ligger fint i deres pulje, og både træner og spillere virker ved godt mod, selv om de skal køre langt til nogle af kampene.
 • U10 og U12 drenge deltog i Haribo cup forår 2016.
 • Et nyt tiltag – Håndboldfitness er blevet en succes med et fint fremmøde.

Klubben.

Klubbens økonomi er som altid presset men stadigvæk sund, som det vil fremgå af kassererens beretning senere.

Der er vedtaget en mindre kontingentstigning for 2017, samtidig med at vi har skåret i vores budget hvor det var muligt.

De alleryngste fodboldspillere, U5-U6-U7, samt de mindste håndboldspillere i Trille og Trolle er stadig kontingentfri for at fremme lysten til at prøve at spille fodbold og håndbold.

Vores hjemmeside er velfungerende og bestyrelsen er opmærksom på at den skal være opdateret så den er interessant at bruge.

Ungdomsklubben ”bor” stadig i vores klubhus og det er en fornøjelse at der er liv i kludene med alle de unge mennesker.

Sponsorafdelingen.

Kim Lidström har atter gjort det godt, og udover Sydfalsterkalenderen og de faste sponsorer fik vi jo næsten 26.000 kr. fra Go’On i januar 2016.

Vi har brugt pengene til indkøb af materialer til at forny taget på klubhuset. Når vejret tillader det vil det blive lagt.

Alle er velkomne til at deltage. Og bare rolig – vores sekretær Julie skal nok sende indkaldelse ud til alle medlemmer.

Og aftalen med OK Benzin har også givet tilskud til klubben.

Fonden Tippens Legat, der bestyrer arven fra Jan ’Tippen’ Rasmussen, der efterlod hele sin formue til B1938s ungdomsarbejde, udbetalte også penge til B1938 i 2016.

Listen ser sådan ud:

 • Fodboldafdeling Alle drenge i årgangene U9/U10/U11/U12/U13/U14/U16

                samt piger i årgangene U9/U10/U11/U12/U13 piger

Tur til Kattegat cup i Grenå fra 27 juli til 31 juli 2016 – der ansøgtes om

 1. 5.000,00 pr hold – Udgangspunktet var at der kunne komme 7 hold

afsted, som er: 

1 x 5-mands hold i u10 drenge

1 x 5-mands hold i u10 piger

3 x 8 mands hold i u13, u14 og u15 drenge

1 x 8 mands hold i u14 piger

1 x 11 mands hold i u17 drenge

I alt                                                                                                                                                                        kr. 35.000,00

 • Håndbold- og fodbold ungdomsafdelingen ansøger til indkøb

               af diverse udstyr, rekvisitter, arrangementer                                                                I alt                                                                                                                                                                        kr.   5.000,00

 • Resten af tildelingen gik til at vi nåede at have penge nok til at bestille en multibane.

Alle medlemmer af B1938 opfordres til at komme med ansøgninger eller forslag til anvendelse, som man kan stile til formanden.

Ansøgningsfristen for midler til 2017 er torsdag den 17. marts 2017.

Støtte- og forældreforeningerne.

Vi har igen i 2016 afholdt fællesmøde i november og drøftet sager af fælles interesse samt informeret hinanden om hvordan det går i foreningerne.

Tingene går i en fast gænge og samarbejdet er godt og konstruktivt.

2016 var et aktivt år for os, vi havde mange fodboldaktiviteter og har fortsat med at forbedre klubhuset og vores anlæg.

Uden økonomisk støtte fra STF og FF havde vi ikke kunnet gøre det.

Så endnu engang en stor tak til bestyrelser og medlemmer i begge foreninger for alt det i gør for ’38.

DAFG/Klubhus.

Der er beplantet og Den Autonome Forskønnelses-Gruppe er stadig i gang med nye tiltag.

I løbet af foråret vil der bl.a. blive lavet 2 shelters på området da der er tildelt fondsmidler til dette.

Sidst men ikke mindst deltog vi i repræsentantskabsmødet for DBU Lolland-Falster i Maribo.

Ole Andersen blev lørdag den 21. januar tildelt Jyske Banks “Gør en forskel pris” ved LFBUs årlige repræsentantskabsmøde. Ole fik den flotte hæder, fordi han igennem mange år har gjort og heldigvis fortsat gør en stor forskel for klubben og dens medlemmer. Ole sørger for at alt omkring klubhuset fungerer og er i orden. Han passer boldbanerne og kridter op, når der skal spilles kampe. Han sørger for, at der er rent og pænt til glæde for spillere, tilskuere og ikke mindst alle andre i byen, der kommer på anlægget. Ole stiller sig også gerne til rådighed i kiosken, samt sørger for at ungdomsklubben også kan bruge den. Alt det og meget mere gør, at Ole til fulde fortjener denne anerkendelse af hans store engagement i vores klub. Vi håber, at Ole i mange år fremad fortsat har lyst til at gøre en forskel her i klubben.

Opsummering.

B 1938 har det godt og vi i bestyrelsen tror på at vores klub har en fremtid som en frivillig forening.

Det har været et godt år for vores klub, hvor vi på mange områder er blevet stærkere.

Medlemstallet holder niveau og ledere og hjælpere er stadig engagerede og flittige.

Og revitaliseringen af Seniorafdelingen og vores nye tilbud om håndboldfitness indikerer at der er grund til optimisme.

Vi kan desværre ikke længere holde på Peter Larsen da han ikke mere har tid til at bruge så megen tid, som det kræver at stå for den fortsatte opbygning af håndbolden.

Afsluttende vil jeg takke bestyrelsen for et godt samarbejde i det forløbne år

Og til allersidst vil jeg takke alle der ikke allerede er nævnt for at vi i fællesskab har bragt vores klub ind i endnu en sæson, i god og velforberedt stand.

Carl Johansson, formand

Luk