Menu

Indkaldelse til Ordinær Generalforsamling i Boldklubben B1938

image
24. januar 2024 kl. 21:19

Kære medlemmer af Boldklubben B1938,

 

I henhold til foreningens vedtægter indkaldes hermed til den ordinære generalforsamling, som er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes med følgende dagsorden:

 

Dato: 20. februar 2024 kl. 19:38 

 

Baggrund:

Forretningsudvalget indkalder til denne generalforsamling med baggrund i beslutningen fra den ekstraordinære generalforsamling i oktober 2023. På dette tidspunkt trådte den tidligere bestyrelse i B1938 tilbage. Der blev den 24. oktober 2023 afholdt en ekstraordinær generalforsamling, hvor det blev besluttet at etablere et midlertidigt forretningsudvalg. Med baggrund i denne beslutning skal der nu vælges en helt ny bestyrelse.

 

Opfordring:

Nu er tiden, hvor vi alle bør tænke over, hvilken fremtid vi ønsker for vores klub. Det er vigtigt at engagere sig og kaste sig ind i arbejdet for at trække klubben i den retning, den nye bestyrelse sætter for fremtiden. Sammen kan vi forme og styrke vores klub og skabe en positiv udvikling.

 

Hvorfor melde sig som medlem til bestyrelsen

 

  • Som bestyrelsesmedlem får du mulighed for at påvirke beslutningerne i klubben og være med til at forme dens fremtid. Du får en aktiv rolle i at tage ansvar for både foreningen og lokalsamfundet.

 

  • Ved at blive en del af bestyrelsen bliver du en del af et lokalt netværk. Dette giver ikke kun mulighed for at styrke dine relationer i lokalsamfundet, men det kan også åbne døre til andre spændende muligheder og samarbejder.

 

  • Som bestyrelsesmedlem har du en direkte indflydelse på de aktiviteter og arrangementer, der påvirker børnene i klubben. Du kan være med til at skabe et positivt miljø, hvor børnene trives og udvikler sig både sportsligt og socialt.

 

  • Ved at engagere dig i bestyrelsen viser du din støtte til det lokale samfund og bidrager til at skabe et sundt og aktivt miljø. Det er en fantastisk mulighed for at være med til at forme lokalsamfundet på en positiv måde.

 

Hvad kræver det at være bestyrelsesmedlem

Bestyrelsen har brug for en mangfoldighed af kompetencer. Dine personlige og faglige færdigheder kan bidrage til at styrke foreningen. Engagement, vilje til at gøre en forskel og en bred vifte af kompetencer er vigtige bidrag. Ved at melde dig som kandidat kan du altså ikke kun bidrage til udviklingen af B1938, men også være med til at skabe positive forandringer i lokalsamfundet.

 

Dagsorden:

Valg af dirigent

Formandens beretning

Kassererens beretning

Indkomne forslag

Valg af bestyrelsesmedlemmer

Valg af bestyrelsessuppleanter

Valg af bilagskontrollanter

Valg af suppleant til bilagskontrol

Eventuelt

Indvarsling:

Generalforsamlingen skal indvarsles på www.b1938.dk mindst 8 dage før afholdelse.

 

Forslag:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være talspersonen for forretningsudvalget i hænde senest tre dage før generalforsamlingen på mail heidi.1603@hotmail.com

 

Vi opfordrer alle medlemmer til at deltage i generalforsamlingen, da det er en vigtig anledning til at deltage i beslutningsprocessen og bidrage til udviklingen af Boldklubben B1938.

 

De bedste hilsner

Forretningsudvalget B1938

 

Luk