Menu

Ordinær generalforsamling i B1938 - udsættelse af afholdelse

image
Julie Isling
10. februar 2021 kl. 16:02
Der indkaldes til foreningens ordinære generalforsamling - dog med udsættelse af afholdelsen foreløbigt til efter 1. marts

Ifølge B1938s vedtægter afholdes foreningens ordinære generalforsamling inden udgangen af februar måned.

Myndighedernes nuværende forsamlingsforbud betyder at generalforsamlingen må udsættes til senere afholdelse, foreløbigt til efter 1. marts.

Efter anbefaling fra DIF følger den normale procedure for indkaldelse og indsendelse af forslag til generalforsamlingens behandling. 

B1938s bestyrelse indkalder derfor hermed til foreningens ordinære generalforsamling 2021 med dagsorden ifølge vedtægterne.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være formanden i hænde senest tre dage før generalforsamlingen.

Indkaldelsen vil blive opdateret med en dato for afholdelse af generalforsamlingen hurtigst muligt, når det bliver muligt i forhold til COVID19-situationen.

Vi gør samtidig opmærksom på, at bestyrelsen efter den 1. marts 2021 kun vil agere som forretningsministerium og holde den almindelige drift af klubben kørende.

Med forhåbning om snarligt gensyn i klubben

Bestyrelsen

 

Luk