Menu

Aflysning af Fastelavnsfest 2022 i Idestrup Hallen

05. februar 2022 kl. 17:36

B1938s Forældreforening har igennem en årrække afviklet Fastelavnsfest i Idestrup Hallen. I 2021 blev arrangementet aflyst som følge af corona/Covid-19 og myndighedernes restriktioner i den forbindelse.

Pr. 1. februar 2022 anses Covid-19 ikke længere for en samfundskritisk sygdom i Danmark og alle restriktioner ophæves.

Forældreforeningens bestyrelse har gjort sig mange overvejelser om afviklingen af arrangementet, der jo udover at skulle genere overskud til fordel for B1938s ungdomsafdeling, også skabe glæde for Idestrup og omegns børn, forældre og bedsteforældre. Som følge af den usikre situation i forhold til den forventede fortsatte høje smittespredning, og at arrangementet afvikles indendørs, hvor smitterisikoen anses for større end ved udendørs arrangementer, har bestyrelsen besluttet at aflyse fastelavnsarrangementet i 2022.

Vi håber, at vi kan mødes i 2023 uden bekymre os om corona.

På bestyrelsens vegne

Steen von Würden

Formand